Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Aktuality > Nové krycí listy technických parametrů

Nové krycí listy technických parametrů

04. 09. 2017
Od 4. září 2017 vstupují v účinnost aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy. S účinností k témuž datu vydáváme také nové formuláře krycích listů technických parametrů pro nově podávané žádosti na rodinné domy.

 

Krycí list technických parametrů je jednou z nezbytných příloh žádosti a obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Nové krycí listy jsou přizpůsobeny aktualizovaným podmínkám. Základní struktura formuláře se nemění, všechny provedené změny jsou malého rozsahu a jejich úplný výčet je uveden vždy na změnovém listu.

Upozorňujeme, že nelze měnit strukturu formuláře krycího listu z důvodů automatizovaného vkládání dat do informačního systému.

V případě již podaných žádostí lze využít stávající i nový formulář krycího listu.

Aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory