Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > O programu

O programu

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech.

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Podpora z programu Nová zelená úsporám v letech 2014-2021

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
  • Stavba rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy
  • Využití tepla z odpadní vody
  • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
  • Výměna zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
  • Pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

Program Nová zelená úsporám 2014-2021 byl financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Žadatelé

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby nebo nabyvatelé nového rodinného domu či bytu.

Jak požádat o dotaci

Příjem žádostí v programovém období 2014-2021 je ukončen. Od 12. října 2021 je otevřena další etapa programu.

Aktuální nabídku dotací a podmínky programu naleznete na www.novazelenausporam.cz