Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Pro odborníky

Pro odborníky

Informace pro výrobce, zpracovatele odborného posudku, dodavatele stavebních prací, montáží a instalací a osoby technického dozoru.

Seznam výrobků

Zaevidujte svůj výrobek do seznamu výrobků, materiálů a technologií, které splňují legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další parametry, předepsané programem Nová zelená úsporám.

Více naleznete na stránce Výrobci.

Seznam specialistů

Registrujte se do seznamu dodavatelů služeb a prací spojených s programem Nová zelená úsporám a zviditelněte se pro žadatele o dotaci ve svém okolí. Je určen i odborníkům, kteří zpracovávají energetické hodnocení a projektovou dokumentaci či zajišťují technický dozor.

Více naleznete na stránce Dodavatelé.

Dokumenty

Podrobné pokyny k tomu, co obsahuje odborný posudek, projektová dokumentace, energetický posudek, či závěrečná zpráva technického dozoru, jaký je jejich minimální rozsah, či potřebné formuláře naleznete v sekci Dokumenty.

Základním dokumentem jsou Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory a příslušné metodické pokyny.

Kontakty

Máte dotazy? Kontaktujte pracovníky Fondu.

  • Telefonicky na bezplatné lince 800 260 500.
    Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.
  • Navštivte krajské pracoviště SFŽP ČR.
    Přijďte se osobně poradit, najdete nás ve všech krajských městech. Kontakty
  • Zeptejte se nás e-mailem.
    Svůj dotaz pošlete na info@sfzp.cz.