Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Nabídka dotací > Bytové domy – nákup bytu

Bytové domy – nákup bytu

Příjem žádostí z programu Nová zelená úsporám 2014 – 2021 byl ukončen v říjnu 2021. O dotace na úsporné bydlení lze v současné době žádat na novém webu Nová zelená úsporám.


Následující přehled dotací se týká programového období 2014 – 2021:

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • koupi bytové jednotky v novostavbě bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Výše dotace

 • Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy kupovaného bytu, nejvýše 200 000 Kč.
 • Dotaci nelze kombinovat s podporou na jiná opatření.

Kdo může žádat o dotaci

 • Fyzická osoba – první nabyvatel (osoba kupující bytovou jednotku v domě od stavebníka, který dům řádně dokončil)

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: 11. října 2021

Základní podmínky Programu

 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Vztahuje se pouze na byty v bytových domech, které splňují parametry pro podoblast B.1 dle Závazných pokynů pro žadatele.
 • Podpora se poskytuje pouze na byt v bytovém domě, u něhož byla stavba povolena po 30. 7. 2019 (včetně).
 • K převodu vlastnictví (dle data uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí) musí dojít v době do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s jeho užíváním.
 • Podporu může získat stejný žadatel pouze 1x za dobu trvání programu.
 • Dotace nemůže být poskytnuta, pokud již byla čerpána dotace na výstavbu předmětného bytového domu.

Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky Fondu. KONTAKTY