Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Kontakty > Fakturační údaje

Fakturační údaje

Fakturační adresa / sídlo

Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov

Korespondenční adresa

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

IČ: 00020729
DIČ: —

Výdajový účet: 210008-9025001/0710

Příjmový účet: 20001-9025001/0710

Pokud je faktura vystavena na základě objednávky, musí být na faktuře:

  • číslo této objednávky
  • datum objednávky

Pokud je na objednávce uvedena například věta ‘V rámci projektu Komunikace pro SFŽP ČR u Vás objednáváme ‘ … , pak je nutné na fakturu uvést větu ‘V rámci projektu Komunikace pro SFŽP ČR Vám fakturujeme’ …

Faktura nemusí být písemná, lze ji předložit i v elektronické podobě a to na e-mailovou adresu zaměstnance Fondu, který poslal objednávku.