Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Nabídka dotací > 1. výzva podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření

1. výzva podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření

Podpora bude poskytnuta na financování žádostí fyzických osob o výměnu zdroje tepla na vytápění, které byly v rámci projektu kraje ve 117. výzvě Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) zařazeny do zásobníku projektů daného kraje a splnily věcné a formální podmínky programu.

Kdo může žádat o podporu

  • kraje ČR
  • hl. m. Praha

Jak a kdy požádat o dotaci

  • prostřednictvím datové schránky Státního fondu životního prostředí ČR na určeném formuláři
  • kontinuálně
  • od 18. listopadu 2019

Podmínky poskytnutí podpory

  • Vyčerpání prostředků ze 117. výzvy OPŽP
  • Vytvoření zásobníku projektů, na které nevystačily prostředky ze 117. výzvy OPŽP

Výše dotace

Celkem je k dispozici 1,5 miliardy korun.

Kraj Podíl z alokace (%) Alokace (Kč)
Praha 0,94 9 365 738
Středočeský 20,46 204 623 592
Jihočeský 11,97 119 739 182
Plzeňský 9,15 91 523 414
Karlovarský 2,66 26 556 017
Ústecký 6,39 63 900 415
Liberecký 5,55 55 483 106
Královehradecký 7,91 79 075 282
Pardubický 7,03 70 302 312
Vysočina 9,44 94 368 702
Jihomoravský 5,36 53 586 248
Olomoucký 6,80 68 049 792
Zlínský 6,34 63 426 200
Celkem 100% 1 000 000 000
Moravskoslezský 0 500 000 000
1 500 000 000

Dokumenty