Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Pro odborníky > Výrobci

Výrobci

Zveřejněné informace se vztahují k programovému období 2014 – 2021. Veškeré informace pro výrobce pro novou etapu programu najdete na novém webu Nová zelená úsporám v sekci Seznam výrobků a technologií.


Seznamy výrobků a technologií

Účelem seznamů je zajistit minimální standard kvality výrobků zapojených do programu a usnadnit žadatelům vyhledání a porovnání parametrů jednotlivých výrobků.

Při použití produktů uvedených v seznamu nemusí žadatelé při závěrečném dokládání prací již dokládat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu Nová zelená úsporám 2014+.


1. Tepelně izolační materiály, výplně stavebních otvorů, větrací jednotky se zpětným získáváním tepla

  • Seznam výrobků je zveřejněn zde

2. Kotle na biomasu, plynové kotle, kamna a krby, tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické moduly, DC/AC střídače pro fotovoltaické systémy, využití tepla z odpadní vody

  • Seznam výrobků je zveřejněn zde

Výrobce je odpovědný za aktuálnost zápisu v seznamu výrobků a je povinen informovat Fond o každé změně parametrů zapsaných v seznamu. Pokud dojde k takové změně, po které výrobce nebo výrobek již dále nesplňuje podmínky pro zápis, je Fond oprávněn jeho zápis v seznamu zrušit.

Nevíte si rady? Kontaktujte nás

Máte-li dotazy k zápisu do seznamu výrobků nebo potřebujete informace k registraci, využijte e-mail sod-svt@sfzp.cz nebo níže uvedené telefonní linky.

  • Tepelně izolační materiály – 267 994 205, 730 584 069
  • Výplně stavebních otvorů – 267 994 589, 725 110 269
  • Tepelná čerpadla – 267 994 589, 725 110 269
  • Solární termické – 267 994 205, 730 584 069
  • Fotovoltaické systémy – 267 994 541, 724 593 100
  • Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – 267 994 205, 730 584 069
  • Zdroje na biomasu a plynové kondenzační kotle – 267 994 589, 725 110 269