Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Jak na to > Krok za krokem > Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení

Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení

Zveřejněné informace se vztahují k programovému období 2014 – 2021. Kritéria pro zařazení do seznamu energetických specialistů v nové etapě programu najdete na novém webu Nová zelená úsporám na stránce Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení.


Oblast podpory A – Zateplení a výměna oken a dveří

Energetické hodnocení budovy musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování:

  1. energetického auditu a energetického posudku,
  2. průkazu energetické náročnosti.

Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů

Energetické hodnocení budovy musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování:

  1. energetického auditu a energetického posudku,
  2. průkazu energetické náročnosti.

Oblast podpory C.2 – Výměna zdrojů tepla bez zateplení

Energetické hodnocení je nahrazeno posouzením celkové tepelné ztráty, která je součástí projektové dokumentace vypracované oprávněným projektantem. Energetické hodnocení se nedokládá.

Oblast podpory C.3 – Instalace solárních systémů

Energetické hodnocení budovy musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ke zpracování:

  1. energetického auditu a energetického posudku,
  2. průkazu energetické náročnosti.
  3. u podoblasti podpory C.3 může energetické hodnocení provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Pro fotovoltaické systémy může být energetické hodnocení vypracováno též držitelem platného oprávnění dle § 10 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Oblast podpory C.4 – Instalace systémů zpětného větrání (rekuperace)

Pokud je žádost podána v kombinaci s opatřením z oblasti podpory A, pak jsou efekty opatření zahrnuty v posudku pro oblast A. Pokud je žádost C.4 podána samostatně nebo v jiné kombinaci, platí stejné požadavky jako pro oblast A.

Oblast podpory C.7 – Využití tepla z odpadní vody

Žádost v oblasti podpory C.7 je podávána vždy v kombinaci, samostatné hodnocení není požadováno. Efekty opatření lze započítat do ostatních, v kombinaci podaných opatření.