Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Aktuality > Změna vyhlášky o energetické náročnosti budov

Změna vyhlášky o energetické náročnosti budov

11. 09. 2020
Dne 1. 9. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen také „nová vyhláška“), která v plném rozsahu nahradila původní vyhlášku č. 78/2013 Sb.

Jelikož nová vyhláška a na ní navazující technické normy z velké části upřesňují výpočetní postupy a stanovují technické hodnoty pro výpočet, přistoupil prozatím Státní fond životního prostředí ČR ke zrušení metodických pokynů k upřesnění výpočtových postupů a okrajových podmínek pro program Nová zelená úsporám (dále jen „metodické pokyny“) pro všechny odborné posudky zpracované dle nové vyhlášky. Metodické pokyny nadále zůstávají v platnosti pouze pro posudky zpracovávané dle původní vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Odborné posudky vyhotovené dle původní vyhlášky č. 78/2013 Sb. je možné v rámci programu Nová zelená úsporám použít pouze v případech, kdy to umožňují platné právní předpisy, jedná se zejména o níže uvedené situace:

  • odborné posudky zpracované do 31. 8. 2020
  • odborné posudky zpracované od 1. 9. 2020 v případě, že stavební řízení k dané akci bylo zahájeno před 1. 9. 2020
  • odborné posudky zpracované od 1. 9. 2020 v případě, kdy se jedná o opravu či doplnění (reakce na výzvu k odstranění nedostatků, změna v průběhu realizace apod.) odborného posudku zpracovaného do 31. 8. 2020 podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

V souvislosti s novou vyhláškou došlo k aktualizaci krycích listů technických parametrů, u kterých byly upraveny názvy faktorů neobnovitelné primární energie, upraven původní automatický přepočet neobnovitelné primární energie a nově bylo doplněno pole pro výběr příslušné vyhlášky, podle které byl odborný posudek vypracován.

Ostatní parametry a podmínky programu Nová zelená úsporám nebyly změnou vyhlášky o energetické náročnosti budov ovlivněny a zůstávají v platnosti v původním znění.